Ako to riešime?

5 krokov k efektívnemu softvérovému riešeniu.

Priebeh spolupráce

Pri realizácii projektov sa držíme nášho overeného postupu, ktorý pozostáva z 5 etáp. Vďaka rozdeleniu vývoja do jednotlivých fáz dokážeme pracovať efektívne a jednoduchšie implementovať prípadné zmeny.

Ako to riešime?
1
2
3
4
5

Špecifikácia vášho problému

Špecifikácia odzrkadľuje, čo očakávate od vášho softvéru a ako by mal fungovať. Ak ju už máte vypracovanú, môžete nám ju poslať ako prílohu k dopytovému formuláru. Pokiaľ ju ešte nemáte, vieme ju na základe informácií od vás a v súčinnosti s vami pripraviť aj my.

Osobné stretnutie

Osobné stretnutie pre nás znamená veľa. Zistíte, aký máme workflow, preberieme špecifikáciu a spoločne sa uistíme, že spolupráca bude fungovať.

Máte špecifikáciu?
1
2
3
4
5

Príprava

V tejto fáze doladíme všetky detaily. Poznáme vašu ideu, oslovila nás a tešíme sa na riešenie vášho projektu. Vy v nás máte dôveru a akceptujete naše pracovné postupy. Predložíme vám zmluvu o dielo s priloženou špecifikáciou, dohodu potvrdíme podpisom a môžeme začať pracovať.

Wireframy

Wireframy sú akýmisi drôtenými modelmi projektu. Utvrdia špecifikáciu a uvidíte na nich, či kostra budúceho softvéru spĺňa vaše očakávania. Wireframy neobsahujú žiaden text alebo konkrétny grafický návrh, je v nich ale obsiahnutá celá logika a štruktúra. Popisujú každý krok návštevníka a ciele, ktoré sa snažíte dosiahnuť.

Wireframy
1
2
3
4
5

Vizuál

Projekt zveríme do rúk nášmu tímu dizajnérov. Tí vypracujú grafický návrh odrážajúci hlavné hodnoty a ciele vášho softvérového riešenia. Dizajnéri spolupracujú s copywritermi, ktorí navrhujú rozloženie a znenie jednotlivých textov. Dosiahneme tak balans medzi dizajnom a informačnou hodnotou.

Statický web

Po grafickom návrhu prichádza rad na jeho pretvorenie do podoby počítačového kódu. Statické obrázky sú transformované do dynamickej šablóny, ktorá sa dá zobraziť na počítači, smartfóne či akomkoľvek inom zariadení. Váš projekt tak naberie realistické kontúry.

Návrh grafiky a copywriting
1
2
3
4
5

Vývoj + testovanie

V tejto fáze dáme vášmu projektu život. Nasadzujeme jednotlivé funkcie, vzájomne ich prepájame a ladíme. Neoddeliteľnou súčasťou vývoja je testovanie.

Odovzdanie diela

Otestovaný a plne funkčný projekt vám odovzdáme. Spoločne si ho prejdeme a vzájomne schválime.

Vývoj + testovanie
1
2
3
4
5

Nasadenie riešenia

Odsúhlasený projekt nasadíme na servery a odovzdáme vám ho. Vykonáme konfiguráciu, aby fungoval podľa vašich požiadaviek. V prípade potreby zabezpečíme zaškolenie obsluhy, prípadne implementáciu softvérového zabezpečenia.

Produkčná starostlivosť a technická podpora

Postaráme sa o pravidelnú údržbu a aktualizácie, aby softvér fungoval bez akýchkoľvek nedokonalostí a spĺňal najnovšie bezpečnostné štandardy. Naša technická podpora je vám neustále k dispozícii. Dokážeme zabezpečiť implementáciu nových funkcií a prvkov, ktoré budú nevyhnutné pri ďalšom raste projektu.

Návrh grafiky a copywriting