Ochrana osobných údajov - GDPR

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby.

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti Dataid s.r.o. , so sídlom Klincová 16637/37B, IČO: 52117723, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 133682/B. (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

  • meno a priezvisko
  • názov spoločnosti
  • e-mail
  • telefónne číslo

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom spätného kontaktovania s ponukou služieb Správcu, Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 1 roka.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním e-mailu na adresu info@dataid.sk alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti Dataid s.r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané výhradne Správcom. Osobné údaje nie sú spracovávané žiadnym ďalším subjektom.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť
  • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame
  • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov
  • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.