Penetračné testovanie

Na tomto mieste vám v najbližšom čase prinesieme bližšie informácie o problematike penetračných testov a postupov akými tieto úlohy spracovávame. V prípade záujmu o bližšie informácie sa nás neváhajte obrátiť.