Vývoj Minimum Viable Product (MVP)

Máte nápad na aplikáciu, s ktorou chcete preraziť do sveta? Ideálnym začiatkom pri jej vývoji je príprava MVP – minimálnej životaschopnej verzie produktu. Vďaka nej zistíte, ako váš nápad vnímajú používatelia a či má význam realizovať ho v plnom rozsahu. Na základe zozbieraných poznatkov bude následne prebiehať ďalší vývoj cez MMP – minimálny predajný produkt, až po finálnu verziu aplikácie.

Spätná väzba

Pri vývoji MVP je kľúčová spätná väzba, či už priamo od vás alebo od samotných používateľov. Na základe nej je možné produkt už v ranných fázach upravovať a viesť správnym smerom. Idea aplikácie nemusí byť hneď na začiatku domyslená do posledných detailov, správnu cestu je často potrebné nájsť až počas vývoja, na základe reálnych požiadaviek.

Identifikácia problémov a ich riešenie

Pri MVP sa často stretávame s tým, že špecifikácia projektu rieši problém spôsobom, ktorý napokon používateľom nevyhovuje a majú ťažkosti s využívaním jednotlivých funkcionalít. Procesy v aplikácii preto postupne upravujeme a prispôsobujeme.

Agilný vývoj

Prácu štandardne plánujeme v týždňových šprintoch. Takýto postup zabezpečuje dostatočnú flexibilitu a možnosť jednoduchého riadenia vývoja aplikácie. Pri vývoji používame najnovšie technológie a dbáme na čo najvyšší stupeň bezpečnosti.

Výhody MVP

 • rýchlejší a menej nákladný vývoj
  aplikácia sa vyvíja tempom, ktoré vyhovuje vašim potrebám a možnostiam
 • zníženie rizika
  po každej spätnej väzbe, ktorú získate, máte možnosť korigovať vývoj správnym smerom
 • lepšia možnosť reakcie
  vďaka agilnej metodike vývoja na báze týždenných šprintov máte vždy možnosť nastaviť prioritu procesom, ktoré sú pre vás aktuálne kľúčové
 • jednoduchšie hľadanie investora
  vďaka funkčnému MVP bude pre vás jednoduchšie nájsť a osloviť investora, ktorý vám pomôže financovať ďalší vývoj projektu

Vývoj základnej MVP aplikácie pre vás vieme zabezpečiť v závislosti od rozsahu projektu už do jedného mesiaca.